Willem van Mieris

1662 - 1747

Sylvia freed by Amyntas

Category:

Landscape

Dimensions:

37(h) x 44(w) cms

Signed:

Signed: 'W van Mie..s'

Exhibitions:

Provenance:

Robert de Neufville; sale, Leyden, 15 March 1736, lot 23 (fl.220)
Dr. Johan Pieter Wierman, Leyden; sale, Amsterdam, 18 Aug. 1762, lot 57 (fl. 310 to van Diemen)
Anonymous Sale, Amsterdam, 15 July 1772, lot 12 (fl.240 to van Diemen)
Simon van der Stel; Sale, Amsterdam, 25 Sept. 1781, lot 107 (fl.110 to Nijman)
John Bilgrey, Forest Hills, Long Island, by whom acquired from Frederick Muller, Amsterdam;
Sale, Parke Bernet, New York, 23 March 1950, lot 4
Anonymous Sale, Sotheby’s, 15 July 1970, lot 161, the subject described as ‘Perseus and Andromache’ (£900 to Randall)

Literature:

G. Hoet, Catalogus of Naamlyst van Schildereyen met derzelver pryzen zedert een lange reeks van Jaaren zoo in Holland als op andere Plaatzen in het openbaar verkogt, The Hague: 1752, I, no.460.
P. Terwesten, Catalogus of Naamlyst van Schildereyen met derzelver pryzen zedert den 27. Auguste 1752 tot den 21. November 1768, The Hague: 1770 (supplement to Hoet), no. 262.
C. Hofstede de Groot, Verzeichnis der Werke, etc., X, Stuttgart and Paris: 1928, p.359, no.126